ห้องพัก สำหรับ 3 ท่าน โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

ห้องพัก สำหรับ 3 ท่าน


ห้องพักที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับแขกผู้มาพัก จํานวน 3 ท่าน  ซึ่งภายในห้องประกอบไปด้วยเตียง 2 ชั้น และอีก 1 เตียงเดี่ยว ห้องพักยังมาพร้อมกับทีวีหน้าจอ ขนาด 43 นิ้ว พร้อมจุดเสียบยูเอสบี 2 แห่ง อุปกรณ์ชงชา กาแฟ ที่เสียบปลั๊ก 2 แห่ง เครื่องเป่า ผมและปลั๊กเสียบเครื่องโกนหนวด

  • %e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-3-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99
  • %e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-3-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99
  • %e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-3-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99
  • %e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-3-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close