การเดินทางจากสนามบินไปยังถนนข้าวสาร

การเดินทางจากสนามบินไปยังถนนข้าวสาร


จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังถนนข้าวสาร

รถโดยสารขมสก. “S1”

คุณสามารถขึ้นรถโดยสารที่สนามบินได้หน้าประตู 7 ชั้น 1 เวลาในการให้บริการ 06:00 น. – 20:00 น. ค่าธรรมเนียม 60 บาทถ้วนต่อเที่ยว จากนั้นลงที่ถนนรามบุตรีและเดินเพียงไม่กี่ก้าวไปยังโรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้

จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามหลวง (ออกทุกๆ 30 นาที โดยประมาณ) รถจะจอดอาคารผู้โดยสารหน้าประตูหมายเลข 7 ชั้น 1
จากสนามหลวง (หน้าโรงละครแห่งชาติ) ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ (ประมาณออกทุกๆ 30 นาที)

– ระยะเวลา –
เวลาทำการปกติ: 1 ชั่วโมง / เที่ยว
ชั่วโมงเร่งด่วน: ประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง / เที่ยว

จากสนามบินดอนเมืองไปยังถนนข้าวสาร

รถโดยสารขมสก.”A4″

คุณสามารถขึ้นรถโดยสารได้ที่ประตู 6 (อาคารผู้โดยสาร 1) หรือ ประตู 12 (อาคารผู้โดยสาร 2) เวลาในการให้บริการ 07:00 น. – 23:00 น. ค่าธรรมเนียม 50 บาทถ้วนต่อเที่ยว จากนั้นลงที่ถนนรามบุตรีและเดินเพียงไม่กี่ก้าวไปยังโรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้

จากสนามบินดอนเมืองไปสนามหลวง (ออกทุกๆ 30 นาที โดยประมาณ) รถจะจอดที่ชั้น 1 ประตู 6 (อาคารผู้โดยสาร 1) หรือประตู 12 (อาคารผู้โดยสาร 2)
จากสนามหลวง (หน้าโรงละครแห่งชาติ) ไปยังสนามบินดอนเมือง (ออกทุกๆ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงโดยประมาณ)

– ระยะเวลา –
เวลาทำการปกติ: 1 ชั่วโมง / เที่ยว
ชั่วโมงเร่งด่วน: ประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง / เที่ยว

ข้อมูลและภาพจาก Mayday

ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai ☆☆☆address

42 Rambuttri Road Banglampu , 10200 Bangkok
Thailand
โทร.. +66 2 280 5434
แฟกซ์.+66 2 281 8153

google_map
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9b
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close