ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai - 3 stars hotel - "Missed Celebrations"

"Missed Celebrations"

“Missed Celebrations” ที่ สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

รับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 50% ของจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับงานเลี้ยงฉลองของคุณ

ระยะเวลาที่กำหนด : 15 กันยายน – 14 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลา : สำหรับมื้ออาหารกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.30-14.30 น. และมื้อเย็น เวลา 18.00-21.00 น.

เมื่อถึงเวลาที่คุณปรารถนา ออกมาพบปะ สังสรรค์กับคนรัก ญาติสนิท มิตรสหาย…

ให้ สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในใจคุณ เรายินดีจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ในบรรยากาศงานเลี้ยงฉลอง ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิด งานเลี้ยงรับปริญญา หรืองานเลี้ยงยินดีในโอกาสพิเศษต่างๆ ให้เป็นบรรยากาศน่าประทับใจสำหรับคุณ…ไม่รู้ลืม ด้วยเมนูเลิศรสทั้งอาหารไทยสูตรดั้งเดิมฉบับเวียงใต้ และอาหารนานาชาติอีกหลากหลายเมนู

 

ข้อจำกัดและเงื่อนไข:

1. ข้อเสนอ “Missed Celebrations” มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าที่จัดงานฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งต่อไป เรียกว่า “Missed Celebrations” ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร โดยจะได้รับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 50 % ของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายสำหรับงานฉลองที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

2. เงื่อนไขในการจัดงานฉลอง

2.1 ในการรับสิทธิ์จากข้อเสนอนี้ ท่านต้องสำรองโต๊ะสำหรับงานฉลองล่วงหน้า ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ โดยระบุว่าต้องการใช้ข้อเสนอ “Missed Celebrations”

2.2 งานฉลองจะต้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 14 ธันวาคม 2563

2.3 ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจรับประทานอาหาร หรือข้อเสนออื่นๆได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับงานอีเวนท์พิเศษ หรือเมนูพิเศษ และไม่สามารถใช้กับการสำรองโต๊ะแบบเหมาร้าน งานจัดเลี้ยง หรือการจัดงานประชุม สัมมนา ภายในโรงแรมฯ

2.4 การจัดงานฉลองจะต้องสำรองโต๊ะผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ Accor หรือสำรองโต๊ะโดยตรงกับทางโรงแรมฯ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ หรืออีเมลเท่านั้น ไม่สามารถสำรองโต๊ะผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้

3. เงื่อนไขของบัตรกำนัลเงินสด

3.1 บัตรกำนัลเงินสดนี้จะออกให้ในชื่อของผู้จัดงานฉลองซึ่งเป็นผู้ชำระเงินเท่านั้น โดยจะมอบบัตรกำนัลให้หลังจากทางโรงแรมฯ ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว โดยจำนวนเงิน ในบัตรกำนัลจะมีมูลค่าเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชำระให้กับทางโรงแรมฯ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ บัตรกำนัลเงินสดสามารถใช้ได้ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่จัดงานฉลองดังกล่าว และสามารถใช้ได้ที่โรงแรมเดียวกันกับที่จัดงานฉลองเท่านั้น

3.2 บัตรกำนัลเงินสดนี้ สามารถใช้ชำระค่าห้องพักที่โรงแรมในอัตรา “FLEXIBLE RATE” และใช้ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าพัก เช่น ค่ามินิบาร์ รูมเซอร์วิสค่าโทรศัพท์ภายในพื้นที่ และค่าดูทีวีแบบชำระเงิน ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารและบาร์ของโรงแรมฯ และค่าจัดเลี้ยง ซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในกรณีที่การบริการดังกล่าวบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก หากท่านใช้บัตรกำนัลที่ร้านอาหาร บาร์หรืองานจัดเลี้ยง ท่านจะสามารถใช้บัตรกำนัลเพื่อชำระค่าใช้จ่ายสูงสุดเพียง 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่านั้น

3.3 บัตรกำนัลเงินสดนี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถขอชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้ บัตรกำนัลเงินสดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสำรองห้องพักแบบชำระเงินล่วงหน้า, ข้อเสนอ Missed Celebrations, บัตรกำนัล, ส่วนลด, ข้อเสนอหรือแพ็คเกจอื่นๆ และส่วนลดในการรับประทานอาหารของสมาชิก Accor Plus ในกรณีที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรม นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมพิเศษหรือเมนูพิเศษ, ใช้ทานอาหารในช่วงวันหยุดพิเศษต่างๆ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ในกรณีที่บัตรกำนันสูญหาย ถูกขโมย เสียหายหรือหมดอายุ จะไม่ได้รับการชดเชย ในทุกกรณี

3.4 การใช้บัตรกำนัลเงินสดเพื่อเข้าพัก ท่านต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น โดยสำรองห้องพักผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ Accor เช่นเว็บไซต์ all.accor.com หรือสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมฯ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ หรืออีเมล ไม่สามารถใช้บัตรกำนัลกับการสำรองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้

3.5 การใช้บัตรกำนันเงินสดเพื่อเข้าพัก ท่านต้องจองห้องพักในอัตรา “อัตราที่ยืดหยุ่นเต็มที่” หรือ “อัตราที่ยืดหยุ่นเต็มที่ -รวมอาหารเช้า” (โดย 1) ติดต่อแผนกสำรองห้องพักของโรงแรมโดยตรงและแจ้งว่าต้องการใช้บัตรกำนัลเงินสดนี้ (หรือ 2) ไปที่ all.accor.com และแสดงบัตรกำนัลเพื่อชำระเงินเมื่อเช็คอิน

4. ข้อเสนอนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ALL – Accor Live Limitless โดยสมาชิกที่ชำระเงินถูกต้องตามข้อกำหนดจะได้รับคะแนนสะสมสำหรับค่าใช้จ่ายทีได้สิทธิ์ในร้านอาหารและบาร์ที่เข้าร่วมข้อเสนอ (ALL Dining) ดูที่นี่

5. ข้อเสนอนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกทั้งหมด และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการทั่วไปของ Accor

6. ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Accor ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อเสนอนี้แต่เพียงผู้เดียว

7. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อเสนอเหล่านี้ กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการทั่วไปของ Accor ข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อเสนอเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม:

โทร. 02-2805434 หรือ h9906@accor.com

  • missed-celebrations