ไหว้พระ 9 วัด ทริปไหว้พระในกรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด


เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงเคยวางแผนที่จะมาไหว้พระ 9 วัด ในย่านเกาะรัตนโกสินทร์ เพราะด้วยวัดที่มีมากมายไม่ไกลจากกัน เดินทางสะดวก ย่านนี้จึงยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมในการมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง คนรัก และครอบครัวอยู่เสมอ โดยจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปยังวัดต่าง ๆ จะเริ่มต้นจากย่านบางลำพู ดังนั้นลองดูรายชื่อวัดต่าง ๆ ด้านล่างนี้แล้ววางแผนกันล่วงหน้าได้เลย

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพระอารามของวัดนี้มีการประดิษฐานพระประธาน 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์ และพระสุวรรณเขต

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 06.00 – 18.30 น.

ค่าเข้า: เข้าชมฟรีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วัดชนะสงคราม

เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ด้านการช่วยให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ค่าเข้า: เข้าชมฟรีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วัดสระเกศ หรือภูเขาทอง

พระบรมบรรพตภูเขาทอง บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนมากราบไหว้บูชา และชมความงดงามแบบ 360 องศาของกรุงเทพมหานคร

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 8.00 น. – 18.00 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ 20 บาท

วัดราชนัดดารามวรวิหาร (โลหะปราสาท)

สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 โดยจุดเด่นของวัดนี้คือ โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในโลก องค์แรกและองค์เดียวของประเทศไทย โดยคุณสามารถมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมบรรยากาศมุมกว้างของกรุงเทพฯ ได้ ณ โลหะปราสาทแห่งนี้

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

ค่าเข้า: โซนวัดไม่เสียค่าเข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนบริเวณโลหะปราสาทมีค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ 20 บาท

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

แน่นอนว่าวัดพระแก้วเป็นวัดอันดับแรก ๆ สำหรับการไหว้พระ 9 วัด ที่ผู้คนนึกถึง ซึ่งภายในพระอุโบสถได้ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรหรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทยซึ่งถูกอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ 500 บาท

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ ที่มีความสลับซับซ้อนของสถาปัตยกรรมมากกว่าวัดอื่น ๆ ทั้งยังเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาส หรือพระนอน อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับวัดโพธิ์ดูเพิ่มเติมที่นี่

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ 200 บาท

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง

แวะกราบสักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานของวัดอรุณฯ พร้อมชื่นชมความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณฯ ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุดสร้างขึ้นบนพื้นฐานคติสัญลักษณ์แห่ง “เขาพระสุเมรุ” ซึ่งแทนความหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล แลนด์มาร์คที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 07.30 – 17.30 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ 50 บาท

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

นอกจากความเชื่อว่าการมาไหว้พระที่นี่จะนำพาแต่กัลยาณมิตรมาสู่ชีวิตตามชื่อของวัดแล้ว วัดนี้ยังมีความสำคัญอื่น ๆ อีก คือ ที่นี่เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์เป็นพระประธาน รวมถึงมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 อีกด้วย

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ 50 บาท

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง (วัดหลวงพ่อโต)

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จัก พระคาถาชินบัญชร ที่ขึ้นชื่อว่าหากผู้ใดสวดบทนี้เป็นประจำจะแคล้วคลาด พ้นจากภัยต่าง ๆ และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสยาวนานถึง 20 ปี ในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดบางว้าใหญ่ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราหรือวัดพระแก้ว และได้ทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดแห่งนี้ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” นับจากนั้นเป็นต้นมา
ค่าเข้า: เข้าชมฟรีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

การเดินทางสำหรับวัดฝั่งธนบุรี: แนะนำให้ใช้บริการเรือรับส่งไหว้พระ 3 วัด ซึ่งสามารถไปได้ทั้งวัดกัลยาณมิตร วัดอรุณ และวัดระฆัง ในราคา 30 บาทต่อคน โดยจะมีเรือให้บริการเป็นรอบ ๆ ควรจะตรวจสอบเวลากับพนักงานเพื่อความแน่ใจ

มารยาทในการแต่งกายเข้าวัด

ในการเข้าวัดต่าง ๆ นั้น ควรแต่งกายอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด! สำหรับผู้หญิงควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด เหวลอย หรือเสื้อที่เว้าโชว์สัดส่วน ไม่ใส่กระโปรง/กางเกงรัดรูป ให้ใส่กระโปรง/กางเกงยาวเลยเข่า สำหรับผู้ชายพึงใส่กางเกงขายาว และเสื้อเชิ้ตมีแขน

สถานที่จอดรถเมื่อมาไหว้พระ 9 วัดในเกาะรัตนโกสินทร์

1. อาคารจอดรถกทม. ในซอยไกรสีห์ เป็นอาคารจอดรถในร่ม รองรับรถยนต์ได้ 550 คัน ค่าจอดเริ่มต้นที่ 20 บาท เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 – 02.30 น.
2. โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ เป็นอาคารจอดรถในร่ม รองรับรถได้ 150 คัน ค่าจอดรถชั่วโมงละ 40 บาท เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

  • isbkv_temples-in-bangkok

ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai ☆☆☆address

42 Rambuttri Road Banglampu , 10200 Bangkok
Thailand
โทร.. +66 2 280 5434
แฟกซ์.+66 2 281 8153

google_map
  • %e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-9-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close