โลหะปราสาท

โลหะปราสาท


โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งอยู่ ณ ด้านตะวันตกของพระอุโบสถ ก่อสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 การสร้างเจดีย์ โลหะปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นตามประวัติพระพุทธศาสนา ถือเป็นโลหะปราสาทองค์ที่ 3 ของโลก และเป็นหลังเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แห่งเดียวในโลก โดยโลหะปราสาทหลังแรกสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา อยู่ที่ประเทศอินเดีย โลหะปราสาทหลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ประเทศศรีลังกา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ช่างออกแบบก่อสร้างเมื่อปี 2389 ตามลักษณะของโลหะปราสาทที่พรรณนาไว้ในหนังสือมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา ซึ่งพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย กษัตริย์ลังกาสร้างไว้เมื่อปี 387 โลหะปราสาทได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง ภายหลังก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ภายหลังพระองค์สวรรคตลง โลหะปราสาทก็มิได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างโลหะปราสาท จนมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประสิทธิ์สุตคุณ (แดง เขมทตฺโต) เจ้าอาวาส ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งตามแต่กำลังทุนทรัพย์ที่หาได้ โดยบูรณะตั้งแต่ชั้นบนลงมา คือ ทำพื้น ก่อมณฑปโบกปูนสีแดง ยกฉัตร ยอดเจดีย์ที่ชั้นบนสุดและชั้นที่ 2 ทั้งหมด ยังเหลือแต่ชั้นล่างสุดที่ไม่ได้บูรณะ

ทั้งนี้กรมศิลปากรฯ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน โลหะปราสาท เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

เมื่อครั้งที่รัฐบาลจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบกโลหะปราสาทเป็นพระราชพิธีแรก แห่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เมื่อได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดโลหะปราสาทแห่งนี้แล้ว จึงนับเป็นเจดีย์สถานที่มีความสมบูรณ์พร้อม เพื่อเป็นเครื่องน้อมรำลึกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

ในปี พ.ศ. 2555 กรมศิลปากร ร่วมกับวัดราชนัดดารามวรวิหาร จัดโครงการบูรณะโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม โดยการปิดทองคำเปลวบนยอดทั้ง 37 ยอด โดยเริ่มดำเนินการจากชั้นบนสุดลงมา จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560

โลหะปราสาทนี้มีพื้นที่สำหรับการทำวิปัสสนาหรือเดินจงกรม โดยคุณสามารถเดินขึ้นไปจนถึงยอดปราสาท เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมบรรยากาศมุมกว้างของกรุงเทพฯ ได้อีกด้วย

เวลาทำการ:

9.00 – 17.00 น.

การเดินทาง:

– รถประจำทาง สาย 9, 44, 39, 59 และ 509
– รถแท็กซี่ ประมาณ 50 บาทหากนั่งจากโรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

ค่าเข้าชม:

ไม่เสียค่าเข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนบริเวณโลหะปราสาทมีค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ 20 บาท เยี่ยมชมโลหะปราสาทเสร็จแล้วจะเดินไปต่อที่ภูเขาทอง (วัดสระเกศ) ต่อแค่เพียงไม่กี่นาที

ข้อสำคัญ:

ต้องแต่งตัวเข้าวัดอย่างสำรวมเหมาะสม ผู้หญิงไม่สวมใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือแขนกุด และไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงที่สั้น-รัดรูป

ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai ☆☆☆address

42 Rambuttri Road Banglampu , 10200 Bangkok
Thailand
โทร.. +66 2 280 5434
แฟกซ์.+66 2 281 8153

google_map
  • %e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close